Kaffe og helse

Nordmenn er en kaffenytende nasjon; i gjennomsnitt inntar kaffedrikkende nordmenn 3-4 kopper kaffe hver seg, hver dag. Vi er på verdenstoppen i kaffedrikking! Dette henger nok sammen med våre kaffevaner, der kaffe inntas både hjemme og i jobbsituasjon. I andre europeiske land nøyer man seg ofte med et par sterke espresso i løpet av dagen. I Norge inntas 40% av kaffen som trakterkaffe, men både pulverkaffe, kokekaffe, espressomaskiner og presskanner brukes hyppig. Men er kaffe sunt for oss?

HELSEEFFEKTER AV KAFFE
Kaffebønnen består av både helseskadelige og helsefremmende stoffer, og brenningen av bønnene bidrar også med stoffer som påvirker helsa. Det er verdt å merke seg at kaffebønner er svært rike på antioksidanter, og siden vi inntar så mye som 3-4 kopper kaffe hver dag, står denne drikken faktisk for 60% av antioksidantinntaket vårt hver dag!
Studier viser at de som regelmessig drikker kaffe opp mot 5 kopper hver dag, har en rekke helsegunstige effekter. Deriblant ser man redusert risiko for en rekke betennelsesrelaterte sykdommer som hjertekarsykdommer, Parkinson, Alzheimers sykdom, sukkersyke, leversykdommer og nyresykdommer. Overskrider man 5 kopper om dagen, vil de negative stoffer i kaffen få for stort fortrinn, og helseeffekten snur mot det negative.
Kaffe består naturlig av rikelig med koffein, hvilket opptrer som et sentralstimulerende middel. Det øker årvåkenheten og konsentrasjonsevnen, og kan videre gi økt motivasjon for fysisk anstrengelse, selv når man nærmer seg utmattelse. En studie på kvinner eldre enn 65 år som regelemessig inntok 3 kopper kaffe hver dag eller mer, viste god effekt på kognitiv funksjonsevne. Regelmessig inntak av 3 kopper kaffe pr dag viste seg å resultere i bedre score på hukommelsestester enn regelmessig inntak av 1 kopp kaffe hver dag. Disse resultater stod seg også etter justering for andre eventuelt påvirkende faktorer (medikamentbruk, utdanning, depresjon, hjertekarsykdom, alder og annen kronisk sykdom).

NEGATIVE EFFEKTER AV KAFFE
Kaffeinntak øker umiddelbart blodtrykket, men har ikke vist seg å gi et varig forhøyet blodtrykk hos ellers friske mennesker. Et høyere gjennomsnittlig kolesterolnivå hos Nordlendinger ble tidligere forklart med deres store kaffeinntak. Nærmere undersøkelser viste at man her hadde større tradisjon for å bruke kokekaffe, og at dette bidro til et stort inntak av fettløselige og kolesterolholdige stoffer fra kaffebønnen (cafestol og kahweol). Bruker man filterkaffe, blir disse stoffene liggende igjen i filteret, og kaffen kan inntas uten frykt for kolesterolet. Også frysetørret kaffe (pulverkaffe) er fri for disse fettstoffene. Men det betyr altså at både kokekaffe, presskanne-kaffe og espressomaskiner bidrar til inntak av kolesterolforhøyende stoffer. Dette problemet kan mer eller mindre elimineres ved å helle kaffen gjennom et filter før servering..!
Akrylamid er et kreftfremkallende stoff som dannes under varmebehandling av enkelte råvarer over 120 grader celsius. Dette gjelder spesielt stivelsesrike matvarer, og har vært et tradisjonelt kjent problem i kjeks, knekkebrød og frokostblandings industrien. Dette er stoffer som også dannes i kaffe under brenning av kaffebønnen. Konsentrasjonen av disse stoffene er lavere i kaffe enn i de andre nevnte matvarer, men ettersom vi inntar relativt mye kaffe, står kaffen som en betydelig kilde til akrylamid i kosten.

3-5 kopper kaffe pr dag er bra for helsa 

KAFFE, GRAVIDITET OG AMMING
Koffein har tidligere blitt assosiert med økt risiko for spontanabort og lav fødselsvekt, og er nå satt i sammenheng med økt risiko for dødfødsler. Det var en dansk undersøkelse på over 18000 gravide kvinner i perioden 1989 – 1996 som avdekket at mer enn 8 kopper om dagen tredoblet risikoen for dødfødsler (det ble ikke korrigert for næringsinntak og spisevaner i denne studien; noe som kan ha betydelig effekt på resultatene!). Årsaken til de nevnte effekter av kaffe, kan ligge i at koffein reduserer blodgjennomstrømningen i morkaken, slik at fosteret kan oppleve oksygennmangel. Videre virker koffeinet sentralstimulerende, hvilket kan resultere i økt og uregelmessig hjertefrekvens hos fosteret.

Statens næringsmiddeltilsyn tar hensyn til både faren for spontanabbort og disse nyere funn,
når de tilrår gravide inntil 2 kopper kaffe pr dag
 Alternativt kan man velge 3 kopper te, én liter cola, energidrikk eller annen koffeinholdig drikke pr dag

Under ammeperioden kan et høyt kaffeinntak (eller høyt inntak av koffeinholdig drikke) medføre at barnet blir urolig og muligens også være årsak til kollik. Et normalinntak defineres som 3-400mg koffein, mens et høyt inntak defineres til over 750mg koffein pr dag (6 store kopper kaffe). Koffein brytes meget sakte ned hos spedbarn, og tiden varierer fra 98 timer hos nyfødte til 2,6 timer ved 6 måneders alder. Man frarådes ikke å drikke kaffe ved amming, og et normalinntak på ca 2-3 kopper pr dag er tilrådelig så lenge barnet ikke reagerer åpenlyst på koffeininntaket. Kolikk, forstoppelse, søvnløse netter og urolige barn kan være forårsaket av koffeininntak.
"

© 2019 Sunn og Frisk. All Rights Reserved.
Website designed and developed by Heim & Pedersen