Helse

Slik definerer verdens helseorganisasjon (WHO) helse:
Helse er ikke bare fravær av sykdom og skader, men en tilstand av
fullstendig fysisk, psykisk og sosial velvære.

© 2019 Sunn og Frisk. All Rights Reserved.
Website designed and developed by Heim & Pedersen