Helsefarlige og villedende!

Helsekostbransjen har generelt gjort store grep for å stramme inn i useriøs praksis, men fremdeles er det mye skremmende å se i produktutvalg og markedsføring. Skremmende mht villedende reklame (vi snakker penger ut av vinduet) og skremmende mht potensielt skadelige bieffekter!

Er du en av de som stadig lar deg friste av lovende ord og fristende effekter?"

Som regel er det "for godt til å være sant". Men det er vel i grunn felles for oss alle; vi ser etter "mirakelpillen" som skal gi oss mange helsefordeler uten at vi nødvendigvis behøver å anstrenge oss så mye. Og det er også grunnen til at det til stadighet dukker opp nye produkter; de har et marked som er interessert og som er villig til å betale, så lenge løftene er fristende nok!
 Produkter som tilbys i norske helsekostbutikker er ikke alltid lovlige å omsette i Norge. Helsekostbransjen har en praksis der de selv må rapportere til Mattilsynet om hvilke produkter de omsetter og hva disse produktene inneholder av virkestoffer. En gang i blant gjør Mattilsynet selv stikkontroll på tilbudet av ulike helsekostpreperater, og det er ikke sjeldent at det finnes en rekke produkter som:
  • Markedsføres med ulovlige påstander om helseeffekt (helsekostprodukter kan ikke markedsføres med at de leger/helbreder eller på annen måte har samme effekt som legemidler!)
  • Inneholder ulovlige stoffer (dopingrelaterte, legemidler)
Senes i 2006 avdekket en slik kontroll at over 90% av de undersøkte tilskudd var ulovlig omsatt på bakgrunn av de ovenfornevnte punkter.

DAGBLADET AVDEKKET ULOVLIGE MIDLER
Dagbladet skriver i dag om nettbutikker som omsetter ulovlige tilskudd; enten pga ulovlig innhold av virkestoffer (som regel regulert som legemidler) eller pga bruk av usanne/udokumenterte helsepåstander.
"Påstander om medisinsk virkning kan gi inntrykk av at produktet kan erstatte legebesøk. Dessuten ser vi ofte en sammenheng mellom udokumenterte løfter og ulovlige virkemidler." sier avdelingsoverlege ved Statens Legemiddelverk.
Følgene kan bli fatale. En person med hjerteproblemer, som av lege frarådes bruk av potensmidler, kan handle såkalte naturmidler i god tro. Så viser det seg at de inneholder nettopp de legemidler som kan skade, og det gjerne i større doser.

For norske nettsider finnes det sanksjonsmuligheter, men problemet er at produktene ofte dukker opp igjen med nye navn. For internasjonale nettsider er det derimot vanskeligere å handle for mattilsynet og legemiddelverket. Og problemet blir ikke mindre av at slike internasjonale nettsider ofte har egne nasjonale nettsider, og derigjennom kan utgi seg for å være norske og slik skape tillitt.
 I 2011 startes en nasjonal tilsynskampanje som et samarbeid mellom Legemiddelverket og Tollvesenet. Målet er å opplyse forbrukerne og gi de mulighet til å gjøre informerte valg, ettersom det er virksomheten selv (forhandleren!) som har ansvaret for bare å omsette lovlige produkter!

Mange har den oppfatning om at ting som er naturlig er ufarlig, og kan gjerne finne på å ta dobbel dose for optimal effekt. Nettopp naturlige næirngsmidler og virkestoffer kán ha alvorlig helseeffekt (mange legemidler er feks basert på naturlige virkestoffer), og det er derfor grunn til skepsis og å undersøke hva det er man bruker/kjøper.

I Dagbladets reportasje trekkes det fram en rekke, helt konkrete tilskudd som eksempler på ulovlige preperater (ulovlige virkestoffer eller ulovlige påstander om effekt). Ta gjerne en titt om du ble nyskjerrig.. "Farlig bløff om naturmidler", 16.12.2010

KILDER:
Dagbladet; Farlig bløff om naturmidler
Forskning.no; Helsefaren ved kosttilskudd
Mattilsynet; Dårlig merking av helsekost
Mattilsynet/Aftenposten; Helsekost uten kontroll

"

© 2019 Sunn og Frisk. All Rights Reserved.
Website designed and developed by Heim & Pedersen